Yemek Bursu Hakkında

ÜNİVERSİTEMİZ YEMEK BURSU BAŞVURULARI BAŞLAMIŞ OLUP, ÖĞRENCİLERİMİZ BAŞVURU DİLEKÇELERİNİ ADALET MYO ALABİLİRLER.

YEMEK BURSUNDAN DOĞRUDAN FAYDALANABİLECEK ÖĞRENCİLER

MADDE 8-
(1) Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan, değerlendirme ve kontenjan sınırlamasına tabi tutulmaksızın yazılı olarak talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir:
a) Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla engeli bulunan öğrenciler,
b) Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
c) Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler.
(2) Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile üniversitemizi temsilen katıldıkları yarışmalarda takım halinde veya bireysel olarak ilk üçe giren öğrencilere SKS Daire Başkanlığının teklifi ve Rektör onayı ile kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın yemek bursu verilebilir.
(3) Başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerden yıl içinde Rektörlüğe başvuranlara, akademik yılın başında belirlenen kontenjanın %10’unu geçmemek üzere yemek bursu verilebilir.