İkinci Staj Duyurusu

Duyuru Metnini Word Olarak Görmek İçin TIKLAYINIZ 

ADALET MESLEK YÜKSEKOUKULU

2017 YILI YAZ DÖNEMİ 2. STAJ PROGRAMI

         Adalet Meslek Yüksekokulumuzun 2017 Yılı yaz dönemi 2. staj tarihleri 11.09.2017 – 06.10.2017 tarihleri arasında toplam 20 iş günü olacak şekilde yapılacaktır.

Öğrencilerimizin kaza sigorta primleri sadece belirtilen tarihlerde yaptırıldığından, söz konusu tarihler dışında staj yapanların stajları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

         Öğrencilerin staj süreleri sadece haftada 5 gün olarak hesaplandığından hafta sonu ve resmi tatil günlerinde staj yapılmayacaktır.    

          Staj Başvuru tarihleri:  07.08.2017 / 25.08.2017 tarihleri arasında yapılacaktır. 25.07.2017 tarihinden sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

         Staj başvuru evraklarına Adalet Meslek Yüksekokulumuzun Web sayfasında bulunan ÖĞRENCİ—ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ—STAJ İŞLEMLERİ menüsünü takip ederek ulaşabilirsiniz.

         Başvuru Evrakları:  

         1-Öğrenci Müracaat Formu (Staj Yapılan birime imzalattırılmak suretiyle)

         2-Zorunlu Staj Formu (Resimli 2 Adet)

         3-İşyeri Değerlendirme Formu (Resimli 1 Adet)

         4-Öğrenci Özgeçmiş Formu (1 Adet)

         5-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

NOT:

1-Başvuru evrakları bilgisayar ortamında doldurularak asılları teslim edilecek

    fotokopi asla kabul edilmeyecektir.

2- Öğrenci staj müracaat formu staj yapılan birime doldurulup imzalattırıldıktan

     sonra, diğer evraklar usulüne göre doldurulup resim yapıştırılıp imzalanarak

    Adalet Meslek Yüksekokulu staj koordinatörü Öğr. Gör. Erhan FIRAT’a

    imzalattırılacak ve daha sonra Yüksekokul Sekreterine imzalattırılıp ve

    mühürlendikten sonra staj bürosuna teslim edilecektir.     

3-Staj bitiminde staj raporu ve dosyası en geç 25.08.2017 tarihine kadar Adalet

    Meslek Yüksekokulumuz staj bürosuna teslim edilecektir. Bu tarihten sonra

    getirilen staj raporu ve dosyası kesinlikle kabul edilmeyecektir.   

4- ADALET MYO TARAFINDAN 2. STAJ PROGRAMINA YALNIZ YAZ OKULUNDAN SONRA TEK DERSİ KALAN ÖĞRENCİLER BAŞVURABİLİR.  

   

ÖNEMLİ NOT:

Staj Yapılacak Tarih:    11.09.2017  /  06.10.2017 ( 20 İş Günü )

Staj Müracaat Tarihi:    07.08.2017  /  25.08.2017